SPSS 22 – Phần mềm thống kê phân tích

SPSS được gọi đầy đủ là Statistical Product and Services Solutions, đây là một phần mềm không thể thiếu đối với những ai làm các công việc thống kê, phân tích dữ liệu và nghiên cứu. Hiện nay SPSS được sử dụng phổ biến bởi các nhà nghiên cứu, các công ty khảo sát, các tổ chức tiếp thị… với rất nhiều tính năng nổi bật và giao diện làm việc thân thiện.

Xin gửi anh em Việt Xô bản SPSS 22, có kèm key đầy đủ